Hafa samband


 

Vinsamlegast notið þetta form ekki til að panta tíma eða senda persónulegar upplýsingar né lyfjabeiðnir.  Heilsuvera.is er það form sem ber að nota varðandi slíkar beiðnir sem sendar eru rafrænt.

Heilsugæslan Lágmúla

Lágmúla 4

108 Reykjavík

Sími: 595 1300

Fax: 595 1330